E-komercijas sistēmas www.bitcom.lv vispārīgie noteikumi

 
1. Vēloties nodrošināt uz savstarpējo sapratni balstītu sadarbību ar klientiem, lūdzam iepazīties un apstiprināt zemāk pievienotos svarīgākos SIA „Bitcom Grupa” (reģistrācijas Nr. 40103271893, adrese – Alekša ielā 7, Rīgā, LV- 1005), turpmāk tekstā – Bitcom, piedāvāto preču un pakalpojumu iegādes noteikumus.

2. Balstoties uz to, ka Bitcom piedāvāto preču pārdošana notiek ar interneta vietnē izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums.

3. Visa informācija – ieskaitot lietošanas noteikumus, preču aprakstus, cenas, piedāvājumus un piegādes nosacījumus, var tikt mainīta www.bitcom.lv vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma un ir spēkā ar informācijas publikāciju vietnē www.bitcom.lv.

4. Apmeklējot e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv, vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

5. Informējam, ka SIA „Bitcom grupa” e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv lietošanas laikā.

 

E-komercijas sistēmas bitcom.lv lietošanas noteikumi

 

1. Pasūtījumu iespējams noformēt vietnē www.bitcom.lv vai rakstiet mums epastā: sales@bitcom.lv 

2. Distancētais līgums stājas spēkā, tiklīdz pasūtītājs ir veicis pasūtījumu/servisa pieteikumu tiešsaistē e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv, ar e-pasta starpniecību, servisa pieteikuma formu (bez reģistrēšanās) un ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījumu no pārdevēja (attiecas tikai uz precēm). Pasūtījuma/servisa pieteikums un pasūtījuma/servisa pieteikuma apstiprinājums uzskatāmi par saņemtiem tad, kad tie kļūst pieejami pusēm, kurām tie ir adresēti. Pieteicēja kļūdīšanās, norādot kontaktinformāciju, e-pasta adresi vai Pasūtītāja lietotā pasta servera tehniskās kļūmes – nevar būt par iemeslu pretenzijai vai strīdam par pasūtījuma vai pakalpojuma pieteikuma apstiprinājuma dublikāta nesaņemšanu.

3. Vietnē norādītajās cenās ir iekļauti visi nodokļi.

4. Noformējot pasūtījumu, nepieciešams norādīt tālruņa numuru.

5. Pasūtījumu var noformēt reģistrētas Juridiskas personas. Lai kļūtu par reģistrētu e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv lietotāju, nepieciešams izpildīt reģistrācijas procedūru.

6. Uzsākot pasūtījuma veidošanu, lūdzam iepazīties ar apmaksas un preču piegādes nosacījumiem.

- Par Bitcom pasūtīto preci var norēķināties priekšapmaksā, izmantojot bankas pārskaitījumu. 

- Lūdzam ievērot - ka preču piegādes izmaksas nav iekļautas preču cenā. Maksa par piegādes pakalpojumu tiek aprēķināta balstoties uz preces svaru un piegādes adresi. Konkrētas piegādes izmaksas, lūdzam, precizēt pie mūsu klientu apkalpošanas speciālista rakstot e-pastā: info@bitcom.lv.

- Jūs varat saņemt pasūtītas preces Bitcom Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Alekša ielā 7, darba dienās no 11:00-15:00, bez piegādes maksas (COVID-19 dēļ šis pakalpojums īslaicīgi nav pieejams).


7. Pārdevējam jāpiegādā pasūtījums ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja tikai starp pārdevēju un pircēju nav īpašas norunas par termiņu. Gadījumā, ja pārdevējs nav spējīgs izpildīt līgumu, piemēram, nevar piegādāt noteikto preci, preču pārdevējam jāinformē par to pircējs. Šajā gadījumā ieteicams piedāvāt pircējam alternatīvu preci, kas atbilst pircēja vajadzībām.

8. Bitcom lūdz Klientu ziņot par pamanāmām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā sazinoties ar klientu apkalpošanas speciālistu pa e-pastu: info@bitcom.lv.

9. Jautājumu vai neskaidrību gadījumos, lūdzam, sazināties ar mums elektroniski, rakstot e-pastā: info@bitcom.lv.

10. Bitcom patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdevās sazināties ar Klientu uz tā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

11. Saņemot preci, pirms tās lietošanas lūdzam iepazīties ar preces lietošanas instrukciju un lietot to saskaņā ar ražotāja norādījumiem un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

12. Piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija, ja ražotājs tādu piedāvā. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti preces aprakstā vai preces pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Pircējam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem. Preces servisa apkalpošana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju aizsardzības (PTAL) normām. Pirkuma dokumentos ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, pārrakstīt un labot.

13. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības, balstoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) un reglamentējošajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuros noteikts, ka pircējam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un iesniegt atpakaļ interneta veikalā iegādāto preci. Bitcom saglabā tiesības nepieņemt preci gadījumā, ja tā ir mehāniski bojāta, vai ar nepilnīgu komplektāciju. Lai vienotos par preces atgriešanu, būs nepieciešams aizpildīt atteikuma veidlapu. Lūdzam Jūs sazināties ar mums elektroniski, rakstot e-pastā: sales@bitcom.lv . 

14. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

15. Ievērībai - preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšējā paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšējas Bitcom paziņošanas. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.

16. Norādot savu e-pasta adresi e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv, Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tik nosūtīta informācija/paziņojumi par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pasūtījumiem. Lūdzu ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz www.bitcom.lv, esat piekritis, ka šos datus „Bitcom Grupa”, SIA var izmantot iepriekš minētajos nolūkos, ieskaitot informēt par jebkādām izmaiņām, jaunumiem un akcijas piedāvājumiem.

 

Privātuma politika

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Bitcom Grupa” (reģistrācijas Nr. 40103271893, adrese – Alekša ielā 7, Rīgā, LV- 1005), turpmāk tekstā – Bitcom.

Bitcom kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: sales@bitcom.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 
 

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 

- Fiziskajām personām - pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Bitcom jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 

- Bitcom Klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

- Bitcom uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).


Bitcom rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Bitcom e-komercijas sistēmas, papīra formātā vai telefoniski), un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu apstrādes nolūki

 

Bitcom apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 

- Klienta identificēšanai;

- Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- Preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- Pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- Garantijas saistību izpildei;

- Preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- Pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

- Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai vai komerciāliem nolūkiem;

- Klientu apkalpošanai;

- Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- Norēķinu administrēšanai; 

- E-komercijas sistēmas www.bitcom.lv uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 

Biznesa plānošanai un analītikai:

 

- Statistikai un biznesa analīzei;

- Plānošanai un uzskaitei;

- Efektivitātes mērīšanai;

- Datu kvalitātes nodrošināšanai;

- Atskaišu sagatavošanai;

- Klientu aptauju veikšanai.
 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

Bitcom apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 

- Līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

- Saskaņā ar Klienta - datu subjekta, piekrišanu;

- Likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Bitcom un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Bitcom (likumīgās) leģitīmās intereses.
 

Bitcom likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 

- Veikt komercdarbību;

- Pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

- Nodrošināt līguma saistību izpildi;

- Saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski zvanot vai personīgi ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, e-pastā vai interneta mājas lapā;

- Analizēt Bitcom e-komercijas sistēmas, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

- Veikt darbības Klientu noturēšanai;

- Segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

- Izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

- Reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

- Nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem, un to lietošanas pieredzi;

- Pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas efektivitāti;

- Nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

- Administrēt maksājumus;

- Vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

- Informēt sabiedrību par savu darbību.

 

5. Personas datu apstrāde

 

Lietojot e-komercijas sistēmas www.bitcom.lv, Jūs piekrītat, ka SIA „Bitcom Grupa” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.bitcom.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

- Tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

- Katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

- www.bitcom.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

- Citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.bitcom.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.


Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Bitcom var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas ar preču piegādēm vai pakalpojuma sniegšanu saistītas darbības. Attiecīgie Bitcom sadarbības partneri ir uzskatāmi par Bitcom datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un Bitcom ir tiesības nodot Bitcom sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai

Bitcom sadarbības partneri nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Bitcom prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Bitcom uzdevumā. 

 

6. Personas datu aizsardzība

 

Bitcom neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

- Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju, vai nodrošinātu pakalpojumu izpildi;

- Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Bitcom likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Bitcom likumīgās intereses.

 

 7. Personas datu glabāšanas ilgums

 

Bitcom glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- Tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

- Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bitcom vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

- Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

- Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

8. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Bitcom piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Bitcom veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Bitcom likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bitcom pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 

- Rakstveida formā klātienē Bitcom Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Alekša ielā 7, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

- Elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.


Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Bitcom pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Bitcom atbildi Klientam nosūta pa pastu uz tā norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.


Bitcom nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un, Klienta iebildumu gadījumā, veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

9. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), var dot Bitcom interneta lapā www.bitcom.lv, zvanot uz Bitcom Klientu apkalpošanas centru vai klātienē Bitcom Klientu apkalpošanas centrā.

 

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem:
Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds
Personas kontaktinformācija Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
Klienta dati Līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums
Klienta profilēšanas dati Piederība noteiktam segmentam
Pakalpojuma dati Servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, pakalpojuma cena
Pakalpojuma līguma dati Līguma numurs, parakstīšanas datums
Preces pirkuma dati Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija
 

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - Bitcom interneta lapā www.bitcom.lv, zvanot uz Bitcom Klientu apkalpošanas centru vai klātienē Bitcom Klientu apkalpošanas centrā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

10. Saziņa ar Klientu

 

Bitcom veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru vai e-pasta adresi).

 

11. Komerciāli paziņojumi

 

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem, kas saistīti ar Bitcom un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas), Bitcom veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Bitcom un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pieteikšanas formās www.bitcom.lv e-komercijas sistēmas (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi sales@bitcom.lv.

Bitcom pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Bitcom, saistībā ar Klienta sniegto novērtējumu, var ar to sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju.

 

12. Citi noteikumi

 

Bitcom ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot aktuālo informāciju www.bitcom.lv e-komercijas sistēmas.